مزایده ها و مناقصات

.

آگهی فراخوان شناسایی ( نوبت دوم ) به روش احداث ،تجهیز وبهره برداری (BOT) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آبادان

1401/6/16 چهارشنبه
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان در در راستای اجرای دستورالعمل اجرایی ماده 27 قانون الحاقی برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ،در خصوص مشارکت بخش خصوصی ، نظر دارد بخش رادیوتراپی بیمارستان ولیعصر خرمشهر تابعه خود را به روش( BOT )از طریق شناسایی وجذب سرمایه گذار به بخش خصوصی واگذار نماید ، لذا  بدینوسیله  از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید وفق برنامه زمانبندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد ازپرتال دانشگاه علوم پزشکی آبادان آدرس   abadanums.ac.ir https:// ، اقدام به تهیه اسناد می نماید.

آگهی فراخوان         پیوست 1        پیوست 2        پیوست 3
آرشیو
نسخه قابل چاپ
تعداد بازديد اين صفحه: 12945156
تعداد بازديد پورتال: 14440226
آخرين ويرايش صفحه
دوشنبه 30 بهمن 1402 09:15:43
تم سایت
تیره روشن
تغییر اندازه فونت
ب+ ب ب-
اندازه نمایش صفحه
بزرگتر پیش فرض کوچکتر
فاصله بین خطوط و کلمات
+ پیش فرض -
بازگشت به حالت پیش فرض