شنبه 26 خرداد 1403   20:07:40

1400/12/15 یکشنبه
در خصوص ارائه خدمات به اشخاص توانخواه، این امکان درصفحه اصلی پورتال دانشگاه علوم پزشکی آبادان  فراهم گردیده است .
 امکاناتی ایجاد شده که به صورت یک آیکن در سمت راست با باز کردن سایت اصلی دانشگاه قابل رویت می باشد ، عبارتند از :
تغییر تم سایت (روشن و تیره شدن پس زمینه )، تغییر اندازه فونت (بزرگ و کوچک شدن)، اندازه نمایش صفحه ، فاصله بین خطوط و کلمات و برگشت به حالت پیش فرض .


تم سایت
تیره روشن
تغییر اندازه فونت
ب+ ب ب-
اندازه نمایش صفحه
بزرگتر پیش فرض کوچکتر
فاصله بین خطوط و کلمات
+ پیش فرض -
بازگشت به حالت پیش فرض