کـــارگاه آمــوزشی

.برگزاری کارگاه سرطان (اپیدیولوژی سرطانهای شایع در ایران)
مدرسان : مهندس محمدیان، دکتر ایار، خانم مهندس علاف

ساعت تدریس  8 الی 12
مدعوین : کلیه پرسنل مراکز بهداشت

برگزار کننده : واحد غیر واگیر

بیشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 120443
تعداد بازديد کنندگان سايت: 18222218 تعداد بازديد زيرپورتال: 273520 اين زيرپورتال امروز: 385 سایت در امروز: 25882 اين صفحه امروز: 229