شنبه 4 بهمن 1399  
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار

1397/7/7 شنبه

برگزاری جلسه بازبینی و ارائه برنامه زمانبندی چک لیست های پایش مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشکده.

جلسه بازبینی و ارایه چک لیست های پایش در دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشکده برگزار شد.

.
جلسه بازبینی و ارایه چک‌لیست های پایش با حضور مدیر محترم امور پشتیبانی و رفاهی جناب آقای نیک اختر و روسای ادارات برگزار شد
در این جلسه چک لیست های پایش بازبینی و زمانبندی پایش کلیه ادارات مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشکده از واحدهای تابعه ارایه شد

.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر