شنبه 4 بهمن 1399  
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار

1397/6/6 سه‌شنبه

برگزاری جلسه گشایش پاکات دو فقره استعلام در دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشکده.

جلسه گشایش پاکات استعلام پروژه تعمیرات اساسی ساختمان سی تی اسکن بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان و ارائه خدمات جهت آزمایشگاه کنترل کیفی و پنجره گمرکات واحدهای تابعه در دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی برگزار شد..

.
جلسه گشایش پاکات استعلام پروژه تعمیرات اساسی ساختمان سی تی اسکن بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان و ارائه خدمات جهت آزمایشگاه کنترل کیفی و پنجره گمرکات واحدهای تابعه در دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی برگزار شد.

.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر