کارگاه آموزش

لیست اماکن ورزشی، رفاهی، فروشگاهی و ... طرف قرارداد دانشکده

با استفاده از رفاه کارت می توانید از مزایا و تخفیفات امکان خدماتی، رفاهی، فروشگاهی، ورزشی و ... براساس فایل پیوست بهره مند گردید.

1397/5/30 سه‌شنبه
لیست اماکن ورزشی، رفاهی، فروشگاهی و ... طرف قرارداد دانشکده
نسخه قابل چاپ