1394/3/17 یکشنبه
شرح وظایف :

• نظارت بر جریان حسن کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی
• صدور دستورات لازم بمنظور ایجاد هماهنگی بین واحدها
• سازماندهی فعالیت های مربوطه و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی
• شرکت در کمیسیون ها ، سمینارها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق
• تلاش در کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور خدمات به بخش خصوصی
• پیشنهاد طرحهای موثر جهت بهبود امر به مقام مافوق
• پیش بینی و اقدام در تعیین و تهیه وسائل و مواد مورد نیاز در حدود اعتبارات و امکانات
• نظارت بر برگزاری سمینارها ، جشن ها و تامین خدمات لازم
• نظارت بر امور مهمانسراها ، تامین و تجهیز امکانات لازم
• معرفی کارکنان واحدها به مهمانسرا ها و تامین خدمات رفاهی آنان
• تهیه و تنظیم طرح و روش های لازم بمنظور ارتقاء کیفیت و بهبود روشهای اجرایی واحدهای تابعه
• اعمال تنبیهات و تشویقات به پـــرسنل برابر ضوابط
• نظارت بر استفاده صحیح از وسائط نقلیه موجود در واحد امور نقلیه
• نظارت بر استفاده صحیح از تجهیزات و امکانات موجود و رفع معایب آنان
• نظارت و رسیدگی در پوشیدن البسه مناسب و متحدالشکل کارکنان امور نقلیه
• شرکت در جلسات مناقصه ها ،مزایده ها و امضاء صورتجلسات مربوط به آن
• امضاء قراردادهای خدماتی مربوط به پیمانکاران پس از انجام مراحل مناقصه
• نظارت بر امر خرید اجناس توسط کارپردازان و تنظیم اسناد مربوطه
• تهیه و تدوین و ارائه پیشنهاد طرح ها و دستورالعمل های لازم در جهت بهبود امور جاری و تسهیل و تسریع امور برابر مقررات
• تهیه گزارش در مورد چگونگی پیشرفت برنامه ها و اقدام جهت رفع مشکلات و گزارش آن به مقام مافوق
تعداد بازديد اين صفحه: 4660
تعداد بازديد کنندگان سايت: 35682599 تعداد بازديد زيرپورتال: 268716 اين زيرپورتال امروز: 87 سایت در امروز: 7362 اين صفحه امروز: 1