عوامل فنی و اجرایی
    
  
روح الله ناظمی
·         سمت : رئیس اداره منابع فیزیکی و امور عمرانی دانشکده علوم پزشکی آبادان
·         مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد عمران - گرایش سازه
·         شرح وظایف :
     نظارت و راهبرد و تسهیل و مدیریت بر فرآیند امور مربوط به اداره منابع فیزیکی

 محمد درستیان
·         سمت : کارشناس امور قراردادها
·         مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت مالی
·         شرح وظایف :
نظارت بر فرآیند عقد قراردادها، مدیریت کنترل پروژه، ارزیابی بودجه و اعتبارات عمرانی، امور مشاوران
   
حمیدرضا جلی
·         سمت : ناظر فنی
·         مدرک تحصیلی : کارشناس عمران / کارشناس ارشد مدیریت دولتی
·         شرح وظایف :
    ناظر پروژه های عمرانی
 کارشناس ارزیاب


  
سید علی سعیدی
·         سمت : ناظر فنی
·         مدرک تحصیلی : کاردان برق
·         شرح وظایف :
   متره برآورد پروژه
     نظارت بر پروژه های عمرانی
     طراحی
 
  
علی بگدلی
·         سمت : ناظر فنی
·         مدرک تحصیلی : کارشناس برق
·         شرح وظایف :
      متره برآورد پروژه
    نظارت بر پروژه های عمرانی
     طراحی

علی میرشکاک

· سمت : ناظر فنی
· مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد عمران - مدیریت ساخت
· شرح وظایف :
متره برآورد پروژه
نظارت بر پروژه های عمرانی
طراحی

مهناز سلطانی

· سمت : طراح
· مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد معماری
· شرح وظایف : طراحی معماری

مریم خندانی
. سمت : طراح
. مدرک تحصیلی : کارشناس معماری
. شرح وظایف : طراحی معماری

علی صائمی
. سمت : ناظر فنی
. مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد برق قدرت
. شرح وظایف : 
. متره و برآورد پروژه
. نظارت بر پروژه های عمرانی
. طراحی
 
محمد جواد فهیمی
. سمت : ناظر فنی
. مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد معماری
شرح وظایف :
. طراحی معماری
. رسیدگی و پیگیری به اسناد مالی


       

       

       

       

        


تعداد بازديد اين صفحه: 7039
تعداد بازديد کنندگان سايت: 33594959 تعداد بازديد زيرپورتال: 145730 اين زيرپورتال امروز: 185 سایت در امروز: 47571 اين صفحه امروز: 12