شرح وظایف اداره منابع فیزیکی و امور عمرانی دانشکده
·         برنامه ریزی

      برنامه ریزی پروژه ها و کنترل برنامه زمانی و منابع اجرای پروژه های عمرانی
    برنامه ریزی لازم در جهت توسعه ، تکمیل و ارتقاء فضاهای بهداشتی ، درمانی و آموزشی براساس سیاستهای ابلاغی
    تهیه پیش نویس موافقت نامه های پروژه ها جهت مبادله با سازمانهای زیربط
    برنامه ریزی و انجام مطالعات توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی و پدافند غیر عامل طرح های عمرانی

·        
سازماندهی و فرآیند ها

      انجام کلیه وظایف مدیران طرح ها و پروژه ها و مهندسین مشاور در پروژه های فاقد مدیر طرح یا مشاور
  بررسی طرح های مطالعاتی فاز 1 و2 در طرح های عمرانی
     مشارکت و اعلام نظر فنی در کمیسیون های مناقصات مرتبط با حوزه طرح های عمرانی
   مدیریت و بهینه سازی مصرف حامل های انرژی
     نظارت و رسیدگی و تهیه برآورد ریالی و احجام کار و تنظیم صورت جلسات و دستور کارها وکلیه امور دیگر مرتبط با پروژه های عمرانی

·         آموزش و توانمند سازی

     
برگزاری برنامه های آموزشی برای کارکنان و عوامل فنی در حوزه منابع فیزیکی و تدوین واصلاح بسته های آموزشی

·        
پایش و نظارت

    تهیه و بازنگری شاخص ها و ابزار های پایش براساس استانداردهای مربوطه
    نظارت بر حسن اجرای کلیه طرح های عمرانی
     نظارت بر کلیه فرآیند های انتخاب پیمانکاران و مشاورهای ذیصلاح
    کنترل نقشه های اجرایی ارجاع شده از سایر حوزه های دانشگاه
      نظارت و اجرای دستورالعمل ها و بخش نامه های صادره در ارتباط با طرح های عمرانی
     ممیزی و طبقه بندی شرایط فیزیکی منابع و تهیه شناسنامه های فنی آنها
    نظارت بر اجرای صحیح تعمیر و نگهداری تاسیسات و ابنیه در واحدهای تابعه دانشگاه

·         هماهنگی ، مستند سازی ، بودجه بندی

    
هماهنگی و همکاری با واحد های مرتبط در خصوص تنظیم و تدوین شرایط اختصاصی و اسناد فنی مناقصات و قراردادها
     مستند سازی اطلاعات ، مدارک و نقشه ها
    تهیه و ارائه گزارشات تحلیلی و آماری منطبق با سیاست ها و برنامه های عملیاتی
مشارکت در فرآیند برنامه های بودجه عملیاتی و ارزیابی اقتصادی پروژه های عمرانی و تعیین قیمت تمام شده پروژه ها


       

       

       

       

        


تعداد بازديد اين صفحه: 5552
تعداد بازديد کنندگان سايت: 33593106 تعداد بازديد زيرپورتال: 145705 اين زيرپورتال امروز: 161 سایت در امروز: 45718 اين صفحه امروز: 4