دوشنبه 5 آبان 1399  

اهداف و ارزش ها

منشور اخلاقی و حرفه ای و رسالت اداره توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی دانشکده.

   
اهداف 
Ÿ کاهش دوره ساخت و ارتقاء کیفیت پروژه های عمرانی

Ÿ افزایش تعامل با واحد های تابعه در راستای اصلاح زیرساخت های فنی آنها برگزاری دوره های آموزشی تخصصی به منظور ارتقاء سطح دانش فنی کارکنان

وظایف  
Ÿ  برنامه ریزی سازماندهی  بهره وری نگهداشت ارزشیابی  بهسازی و توسعه

 
ارزش های فردی
Ÿ رعایت وجدان کاری بهره گیری از مدیریت زمان حضور به موقع در محل کار داشتن روحیه اخلاقی و نوآور حفظ روحیه دانش آموختگی مسئولیت پذیری   

ارزش های سازمانی
Ÿ رعایت استاندارد های اجرایی و اخلاقی و مهندسی رعایت قوانین و اصول اداری و خود داری از فساد اداری- تکریم ارباب رجوع- ایجاد امنیت شغلی و هویت فردی برای کارکنان- تبادل نظر و همکاری با سایر واحدها آموزشی مستمر و توانمند سازی کارکنان بکارگیری افراد متعهد و مجرب ایجاد فضای فیزیکی و روانی مناسب ارتباطات شایسته بین مسئولان و کارکنان و ارباب رجوع فراهم آوردن زمینه لازم جهت ابتکار و نوآوری کارکنان