سه‌شنبه 5 بهمن 1400  

اخبار

بازرسی از بیمارستان امام خمینی(ره)- آبادان

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی آبادان از بازرسی سرزده کارشناسان این معاونت از داروخانه های بستری در بیمارستان امام خمینی (ره) در آبادان خبر داد.

1400/11/3 یکشنبه
    بازرسی از بیمارستان امام خمینی(ره)- آبادان

تداوم بازرسی از داروخانه‌های شهرستان شادگان

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی آبادان از بازرسی از داروخانه‌های واقع در شهرستان شادگان خبر داد.

1400/10/28 سه‌شنبه
تداوم بازرسی از داروخانه‌های شهرستان شادگان

بازرسی از داروخانه‌های واقع در مراکز بهداشت شهرستان آبادان

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی آبادان از بازرسی از داروخانه‌های واقع در مراکز بهداشت در این شهرستان خبر داد.

1400/10/22 چهارشنبه
بازرسی از داروخانه‌های واقع در مراکز بهداشت شهرستان آبادان

تداوم نظارت بر داروخانه‌های شهرستان آبادان

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی آبادان از بازرسی کارشناسان این معاونت از داروخانه های شهرستان آبادان در حوزه تحت پوشش دانشگاه خبر داد.

1400/10/21 سه‌شنبه
تداوم نظارت بر داروخانه‌های شهرستان آبادان

تداوم نظارت بر داروخانه‌های شهرستان آبادان

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی آبادان از بازرسی کارشناسان این معاونت از داروخانه های شهرستان آبادان در حوزه تحت پوشش دانشگاه خبر داد.

1400/10/19 یکشنبه
تداوم نظارت بر داروخانه‌های شهرستان آبادان

نظارت‌های مستمر بر داروخانه‌ًهای شهرستان آبادان

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی آبادان از بازرسی کارشناسان این معاونت از داروخانه های شهرستان آبادان در حوزه تحت پوشش دانشگاه خبر داد.

1400/10/15 چهارشنبه
نظارت‌های مستمر بر داروخانه‌ًهای شهرستان آبادان

نظارت های مستمر بر داروخانه‌های شهرستان آبادان

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی آبادان از بازرسی کارشناسان این معاونت از داروخانه های شهرستان آبادان در حوزه تحت پوشش دانشگاه خبر داد.

1400/10/13 دوشنبه
نظارت های مستمر بر داروخانه‌های شهرستان آبادان

نظارت‌های مستمر بر داروخانه‌های شهرستان آبادان

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی آبادان از بازرسی کارشناسان این معاونت از داروخانه های شهرستان آبادان در حوزه تحت پوشش دانشگاه خبر داد.

1400/9/28 یکشنبه
نظارت‌های مستمر بر داروخانه‌های شهرستان آبادان

نظارت‌های مستمر بر داروخانه های شهرستان آبادان

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی آبادان از بازرسی کارشناسان این معاونت از داروخانه های شهرستان آبادان در حوزه تحت پوشش دانشگاه خبر داد..

1400/9/22 دوشنبه
نظارت‌های مستمر بر داروخانه های شهرستان آبادان

استمرار نظارت بر داروخانه‌های شهرستان آبادان

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی آبادان از بازرسی کارشناسان این معاونت از داروخانه های شهرستان آبادان در حوزه تحت پوشش دانشگاه خبر داد.

1400/9/17 چهارشنبه
استمرار نظارت بر داروخانه‌های شهرستان آبادان

تداوم نظارت بر بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی آبادان/ بازرسی از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)- شهرستان خرمشهر

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی آبادان از بازرسی سرزده کارشناسان این معاونت از داروخانه و انبار دارویی در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) شهرستان خرمشهر خبر داد.

1400/8/23 یکشنبه
تداوم نظارت بر بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی آبادان/ بازرسی از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)- شهرستان خرمشهر

برگزاری جلسه کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه ها در حوزه دانشگاه علوم پزشکی آبادان

ظهر چهار شنبه ۱۹ آبان۱۴۰۰، کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه های حوزه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان در دفتر معاونت غذا و دارو این دانشگاه برگزار شد.

1400/8/19 چهارشنبه
برگزاری جلسه کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه ها در حوزه دانشگاه علوم پزشکی آبادان

تداوم نظارت بر بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی آبادان/بازرسی از بیمارستان شهید بهشتی - شهرستان آبادان

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی آبادان از بازرسی سرزده کارشناسان این معاونت از داروخانه، انبار دارویی و انبار ملزومات مصرفی در بیمارستان شهید بهشتی شهرستان آبادان خبر داد.

1400/8/16 یکشنبه
تداوم نظارت بر بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی آبادان/بازرسی از بیمارستان شهید بهشتی - شهرستان آبادان

بازرسی مستمر از داروخانه‌های شهرستان آبادان

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی آبادان از بازرسی از داروخانه‌های شهرستان آبادان در حوزه تحت پوشش دانشگاه خبر داد.

1400/7/10 شنبه
بازرسی مستمر از داروخانه‌های شهرستان آبادان

تداوم نظارت بر داروخانه‌های شهرستان آبادان

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی آبادان از بازرسی از داروخانه‌های شهرستان آبادان در حوزه تحت پوشش دانشگاه خبر داد.

1400/7/6 سه‌شنبه
تداوم نظارت بر داروخانه‌های شهرستان آبادان

برگزاری کمیته اضطراری اربعین حسینی(ع) در ستاد معاونت غذا ودارو جهت راه اندازی داروخانه سیار در مرز شلمچه

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی آبادان از برگزاری کمیته اضطراری اربعین حسینی(ع) در ستاد معاونت غذا ودارو جهت راه اندازی داروخانه سیار در مرز شلمچه خبر داد.

1400/7/5 دوشنبه
برگزاری کمیته اضطراری اربعین حسینی(ع) در ستاد معاونت غذا ودارو جهت راه اندازی داروخانه سیار در مرز شلمچه

آغاز بکار داروخانه شبانه روزی بیمارستان صحرایی پایانه مرزی شلمچه

داروخانه شبانه روزی بیمارستان صحرایی پایانه مرزی شلمچه صبح امروز افتتاح شد..

1400/7/5 دوشنبه
آغاز بکار داروخانه شبانه روزی بیمارستان صحرایی پایانه مرزی شلمچه

برگزاری جلسه کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه ها در حوزه دانشگاه علوم پزشکی آبادان

ظهر سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰، کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه های حوزه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان در دفتر معاونت غذا و دارو این دانشگاه برگزار شد. .

1400/6/30 سه‌شنبه
برگزاری جلسه کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه ها در حوزه دانشگاه علوم پزشکی آبادان

تداوم نظارت بر داروخانه‌های شهرستان آبادان

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی آبادان از بازرسی از داروخانه‌های شهرستان آبادان در حوزه تحت پوشش دانشگاه خبر داد..

1400/6/29 دوشنبه
تداوم نظارت بر داروخانه‌های شهرستان آبادان

تداوم نظارت بر داروخانه‌های شهرستان آبادان

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی آبادان از بازرسی از داروخانه‌های شهرستان آبادان در حوزه تحت پوشش دانشگاه خبر داد..

1400/6/28 یکشنبه
تداوم نظارت بر داروخانه‌های شهرستان آبادان
12>>>
نسخه قابل چاپ