یکشنبه 14 آذر 1400  

معرفی

معرفی واحد بیماران خاص.


نام و نام خانوادگی: دکتر الهام رحیمی
سمت :  مسئول واحد بیماران خاص
میزان تحصیلات دکترای حرفه ای داروسازی
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

شرح وظایف واحد بیماران خاص:
  1. تشکیل پرونده جهت مساعدت دارویی به بیماران خاص وصعب العلاج نیازمند
  2. پیگیری تهیه دارو بیماران خاص و صعب العلاج نیازمند توسط داروخانه های طرف قرارداد دانشگاه
  3. پیگیری بودجه تخصیص یافته برای بیمارن خاص صعب العلاج و نیازمند از سوی سازمان غذا و دارو