یکشنبه 14 آذر 1400  

معرفی

معرفی مسئول واحد تدارک و توزیع .


نام و نام خانودگی : دکتر شیوا جوکاری
سمت : مسئول واحد تدارک و توزیع دارو
میزان تحصیلات : دکترای حرفه ای داروسازی
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز


شرح وظایف واحد تدارک و توزیع:

1.    پیگیری کمبودهای دارویی
2.    پیگیری و ابلاغ سهمیه بندی داروهای توزیعی شرکتهای پخش دارویی
3.    پیگیری و انجام مکاتبات مربوط به تامین و توزیع داروهای کمیاب و بیماران خاص
4.    بازرسی از شرکت های پخش و رسیدگی به تخلفات شرکت های پخش