یکشنبه 14 آذر 1400  

معرفی

معرفی واحد بازرسی ، رسیدگی به شکایات و نظارت بر شبکه ها .


نام و نام خانودگی :   دکتر زهرا زنبوری
سمت :              کارشناس مسئول بازرسی
میزان تحصیلات :     دکتری حرفه ای داروسازی
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  دانشگاه جندی شاپور اهواز


شرح وظایف واحد بازرسی:
 
  1. برنامه ریزی مناسب در جهت تنظیم جدول زمانبندی بازرسی از داروخانه ها ،مراکز و اماکن
  2.  انجام امور مربوط به هماهنگی بازرسی
  3. جمع آوری وجمع بندی موارد تخلف داروخانه هاو...به تفکیک واعلام به مدیر دارو
  4. ابلاغ بخشنامه ها ودستورالعمل های نظارتی به واحد های توزیع کننده دارو
  5. ابلاغ تذکرات نظارتی به متخلفین
  6. ارجاع پرونده های متخلفین به مراجع قضایی ذی صلاح
  7. تهیه وتنظیم احکام ماموریت بازرسی واکیپ همراه زیر نظر مدیر دارو
  8. رسیدگی به شکایات حضوری وتلفنی
  9. تهیه وتنظیم آمار بازرسیهای انجام شده از کلیه ی واحد های متبوع