یکشنبه 14 آذر 1400  

شرح وظایف مدیریت

شرح وظایف اداره دارو و مواد تحت کنترل.

 1. نظارت بر حسن اجرای آئین نامه‌ها و ضوابط مرتبط با امور داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش دارو
 2.  نظارت بر عملکرد داروخانه‌های بخش دولتی (مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان‌ها) و خصوصی در زمینه نحوۀ ارائه خدمات دارویی و ارزشیابی داروخانه ها درجهت ارتقاء خدمات دارویی
 3. برگزاری کمیسیون قانونی امور داروخانه ها (کمیسیون ماده ۲۰ ) به منظور تصمیم گیری در خصوص موارد مربوط به کمیسیون و اجرای آیین نامه ها، ضوابط و دستورالعملهای مرتبط با امور داروخانه ها
 4.  ثبت نام افراد واجد شرایط تاسیس داروخانه و امتیازبندی متقاضیان تاسیس داروخانه بر اساس ضوابط و مقررات
 5.  صدور و تمدید مجوزهای مربوط به داروخانه‌ها (مجوزهای تأسیس، مسئول فنی، داروهای ترکیبی) و شرکت‌های پخش دارو (مسئول فنی)
 6.  کارشناسی محل داروخانه های جدید التأسیس وانتقال مکان  داروخانه های دایر
 7.  نظارت بر عملکرد شرکت‌های پخش دارویی در زمینه نحوۀ توزیع دارو
 8.  تهیه، نگهداری و توزیع داروهای مخدر به واحدهای تابعه دانشگاه و تحویل داروهای مخدر به بیماران صعب‌العلاج
 9.  تأمین داروهای مخدر مورد نیاز مراکز درمان سوء مصرف مواد بخش دولتی و خصوصی و نظارت بر نحوۀ مصرف داروهای مذکور مورد نیاز بیمارانمبتلا به سوء مصرف مواد مخدر
 10.  تخصیص سهمیه برخی از داروهای خاص به تعدادی از داروخانه‌ها و صدور حواله دریافت دارو جهت بیماران مربوطه.
 11.  صدور مجوز (حواله) خرید الکل توسط واحدهای صنعتی مصرف کننده الکل طبی و نظارت بر نحوه مصرف آن
 12.  رسیدگی به کمبودهای دارویی اعلام شده از طرف واحدهای تابعه و گزارشات مردمی در این خصوص
 13.  رسیدگی به شکایات مردمی در زمینه امور مربوط به خدمات دارویی داروخانه‌ها و ارجاع پرونده‌های متخلفان به مراجع ذیصلاح
 14. همکاری‌های بین بخشی با مراجع قضایی و نیروی انتظامی و ارگان‌های بازرس در زمینه اعلام قیمت داروهای مکشوفه غیر مجاز و قاچاق و تقلبی وامحاء آن‌ها
 15.  اطلاع رسانی و ارتقای آگاهی عمومی در زمینه دارو و سموم به عموم جامعه و گروه های تخصصی
 16.  آموزش داروسازان و کارکنان داروخانه‌های واحدهای تابع دانشگاه و همکاری با واحد آموزش مداوم دانشگاه و سازمان نظام پزشکی در برگزاری دورههای آموزش مداوم داروسازان و پزشکان
 17.  اعلام موارد داروهای مورد فراخوان (Recall) و نظارت بر حسن انجام فراخوان در داروخانه های دولتی و خصوصی و شرکت‌های پخش دارو
 18.  ارائه پیشنهادات جهت تدوین و تنظیم آیین نامه ها و ضوابط و رفع ابهامات و ایرادات در ضوابط پیشنهادی به وزارت متبوع

معرفی واحد بازرسی ، رسیدگی به شکایات و نظارت بر شبکه ها .


نام و نام خانودگی :   دکتر زهرا زنبوری
سمت :              کارشناس مسئول بازرسی
میزان تحصیلات :     دکتری حرفه ای داروسازی
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  دانشگاه جندی شاپور اهواز


شرح وظایف واحد بازرسی:
 
 1. برنامه ریزی مناسب در جهت تنظیم جدول زمانبندی بازرسی از داروخانه ها ،مراکز و اماکن
 2.  انجام امور مربوط به هماهنگی بازرسی
 3. جمع آوری وجمع بندی موارد تخلف داروخانه هاو...به تفکیک واعلام به مدیر دارو
 4. ابلاغ بخشنامه ها ودستورالعمل های نظارتی به واحد های توزیع کننده دارو
 5. ابلاغ تذکرات نظارتی به متخلفین
 6. ارجاع پرونده های متخلفین به مراجع قضایی ذی صلاح
 7. تهیه وتنظیم احکام ماموریت بازرسی واکیپ همراه زیر نظر مدیر دارو
 8. رسیدگی به شکایات حضوری وتلفنی
 9. تهیه وتنظیم آمار بازرسیهای انجام شده از کلیه ی واحد های متبوع