1394/3/18 دوشنبه
1394/3/18 دوشنبه

مرکز آموزش مداوم دانشکده علوم پزشکی آبادان

آموزش مداوم جامعه پزشکی از جمله استراتژی های نوین حفظ و ارتقای دانش جامعه پزشکی به شمار می رود که جهت ارتقای سلامت جامعه طی چند دهه گذشته توسط اکثر کشورها بکار گرفته شده است ، در جمهوری اسلامی ایران نیز با تصویب قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی توسط مجلس شورای اسلامی در سال یکهزار وسیصد و هفتاد و پنج عملا جایگاه و اهمیت خود را در جامعه پزشکی کشور تثبیت کرده است .
آموزش مداوم جامعه پزشکی به آن دسته از فعالیت های آموزشی که جهت حفظ، توسعه یا ارتقاء دانش، مهارت، عملکرد حرفه ای و ارتباطاتی که یک پزشک (مشمول) در ارائه خدمت به بیماران ، جامعه یا حرفه خود بکار می گیرد، اطلاق می شود. محتوای آموزش مداوم دانش و مهارت هائی است که متخصصین فن بعنوان علوم پایه پزشکی، اصول طب بالینی و مراقبتهای پیشگیری شناسائی و مورد پذیرش قرار داده اند.
 
*اهداف آموزش مداوم *

-
اهداف کلی اجرای قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب 1375
- ارتقای سطح دانش و مهارت های شغلی، بهینه سازی خدمات بهداشتی – درمانی کشور و دستیابی به استانداردهای کارآمد و مطلوب خدمات پزشکی و حرفه های وابسته منطبق با نیازهای جامعه به روش های یاد شده زیر میباشد:

1)افزایش سطح آگاهی های علمی، دانش فنی و مهارت های حرفه ای مشمولان قانون.
2)به هنگام کردن دانش پزشکی مشمولان قانون به منظور آشنایی با تازه های علمی و عملی حرفه مربوط و انطباق آنها با نیازهای جامعه.
3)آشنا کردن جامعه پزشکی با سیاستها ، جهت گیریها و اولویتهای بهداشتی-درمانی کشور وجلب مشارکت آنها.
4)تقویت وتحکیم آموخته های درست قبلی .
5)آشنایی جامعه پزشکی با استانداردهای کارآمد و مطلوب خدمات پزشکی و حرفه های وابسته.

*مهم ترین فعالیت های آموزش مداوم*
-1 نیازسنجی
-2 برنامه ریزی برنامه ها
 3-تدوین برنامه ها
-4 دعوت از اساتید و هماهنگی با آنها
-5 هماهنگی جهت ایاب و ذهاب اساتید
 6-تدارکات برنامه ها (خدمه، خرید لوازم پذیرایی، بسته بندی و غیره)
-7 هماهنگی جهت مکان برگزاری برنامه
 8-نظارت و اجرای برنامه
 9-ارزشیابی
-10 صدور گواهی شرکت در برنامه
-11 ارسال مشخصات شرکت کنندگان برنامه ها به تهران (وزارتخانه)


مشمولین محترم جهت ورود به سایت آموزش مداوم دانشکده علوم پزشکی آبادان اینجا کلیک کنید.
تعداد بازديد اين صفحه: 12435
تعداد بازديد کنندگان سايت: 66292569 تعداد بازديد زيرپورتال: 709360 اين زيرپورتال امروز: 602 سایت در امروز: 25103 اين صفحه امروز: 18