1394/2/14 دوشنبه معرفی مدیر امور اموزشی 
 

نام ونام خانوادگی:ساسان قربانی کلخواجه

سال تولد:1344

محل تولد :استان خوزستان شهرستان ایذه 

  مرتبه: استادیار گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی

وضعیت استخدام: رسمی سال استخدام:اسفند1366

محل خدمت: دانشکده علوم پزشکی آبادان معاونت آموزشی                                                                                           

پست سازمانی:مدیر امور آموزشی وتحصیلات تکمیلی

پست الکترونیکی:ghorbanisasan@gmail.com

سوابق تحصیلی:

مقطع ورشته

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

سال فراغت ازتحصیل

کاردانی بهداشت عمومی(مبارزه بابیماریها)

علوم پزشکی اهواز-دانشکده پیراپزشکی

1366

کارشناسی بهداشت عمومی

علوم پزشکی تهران-دانشکده بهداشت

1373

کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

علوم پزشکی تهران-دانشکده بهداشت

1376

دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

علوم وتحقیقات تهران(آزاد)

1395

سوابق اجرایی:

سمت

محل خدمت

سال

مسؤل مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی

شهرستان ایذه ،مراکزباغملک-ابولعباس-دهدز

1370-1367

مسؤل مرکز آموزش بهورزی

شهرستان باغملک

1372-1371

مسؤل واحد پیشگیری ازبیماریها

شهرستان باغملک

1377-1376

مسؤل واحد آماروپژوهش حوزه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز

اهواز

1383-1379

مدیرگروه گسترش وآموزش بهورزی حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

اهواز

1384-1383

مسؤل واحد آمار حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

اهواز

1386-1384

مدیر دانشکده پرستار آبادان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اهواز

آبادان

1390-1389

مدیر امور آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشکده علوم پزشکی آبادان

آبادان

از مهر ماه 92 تا کنون

سوابق آموزشی:

دروس تدریس شده

مؤسسه علمی آموزشی

سال تدریس

پرستاری بهداشت جامعه 1و2و3،اصول اپیدمیولوزی ومبارزه با بیماریها،اصول مدیریت وخدمات پرستاری،اصول آموزش بهداشت وخدمات بهداشتی وجمعیت وتنظیم خانواده

دانشگاه آزاد اسلامی واحدآبادان وخرمشهر

مهر1377تامهرماه 1393

پرستاری بهداشت جامعه 3 وجمعیت وتنظیم خانواده

دانشگاه آزاد اسلامی واحداهواز

1378و1388-1387

پرستاری بهداشت جامعه 1و2و3،اصول اپیدمیولوزی ومبارزه با بیماریها

دانشکده پرستار آبادان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اهواز

1390-1389

اصول وکلیات خدمات بهداشتی و آشنایی با مبانی و نظام سلامت کشور، اصول خدمات سلامت پزشکی عمومی، کار آموزی و کارورزی بهداشت پزشکی عمومی

دانشکده علوم پزشکی آبادان

از 1394 تا کنون

لینک سوابق پژوهشی:

   سامانه علم سنجی دانشکده                                                                https://isid.research.ac.ir/Sasan_GhorbaniKalkhajeh

   گوگل اسکالر                                                                        https://scholar.google.com/citations?user=Tirc8U8AAAAJ

   بهسان جندی شاپور اهواز                                                         https://scholar.google.com/citations?user=Tirc8U8AAAAJ

طر ح های پژوهشی در دست اجرا که کد اخلاق اخذ نموده اند:

1.بررسی رابطه بین میزان مطالعه غیر درسی و سواد سلامت در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی آبادان

2.بومی سازی مقیاس پرخاشگری و خصومت کودکان کنشی و واکنشی در بین کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم استان خوزستان

3.ترجمه و بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه خودارزیاب معلولیت شنوایی در سالمندان

4.ارزیابی عملکرد بیمارستان های تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی آبادان بر اساس مدل پابن لاسو: یک مطالعه روندی 5 ساله

5.تحلیل مکالمات پزشک و بیمار در جلسات مشاوره درمان در شهر آبادان
تعداد بازديد اين صفحه: 9856
تعداد بازديد کنندگان سايت: 66492327 تعداد بازديد زيرپورتال: 715124 اين زيرپورتال امروز: 1611 سایت در امروز: 55807 اين صفحه امروز: 4