چهارشنبه 28 مهر 1400  

.....

فناوری اطلاعات سلامت.

رديف نام نام خانوادگي مرتبه علمي
1 آرزو ارزاني بيرگاني مربي
2 حسن بستان مربي
3 سعيد جلواي مربي
4 شيدا سلطاني مربي
5 هادي كاظمي آرپناهي استاديار