جمعه 2 مهر 1400  

صدور گواهینامه موقت

صدور گواهینامه موقت.مدارک لازم جهت صدور گواهینامه موقت

1.       اصل و تصویر کارت ملی 

2.       اصل و تصویر پایان طرح نیروی انسانی یا معافیت از انجام طرح

3.       اصل تسویه حساب صندوقهای رفاه

4.       اصل و تصویر کارت پایان خدمت برای آقایان  

5.       دو قطعه عکس 4 × 3 ( زمینه سفید )

6.       تمبر 10000 ریالی بانک ملی

 
توجه
-   اصل گواهینامه موقت به هنگام دریافت دانشنامه باید مسترد گردد

-   گواهینامه موقت غیر قابل ترجمه است

-  صدور گواهینامه موقت جهت اتباع غیر ایرانی خلاف مقررات است