جمعه 2 مهر 1400  

شرح وظایف

شرح وظایف.


شرح وظایف اداره دانش آموختگان ( فارغ التحصیلان )

1.       بررسی و تکمیل اطلاعات و اعلام فراغت ازتحصیل دانش آموخته از طریق سامانه سما واعلام فراغت ازتحصیل دانش آموخته از طریق پرتال دانش آموختگان گروه پزشکی وزارت متبوع

2.         صدور تاییدیه تحصیلی جهت معرفی به حوزه نظام وظیفه دانش آموختگان ذکور

3.        صدور گواهی تحصیلی جهت پذیرفته شدگان مقاطع بالاتر

4.        صدور تاییدیه تحصیلی جهت تایید مدرک دانش آموخته

5.        صدور گواهی دانش نامه دائم جهت دانش آموخته

6.        صدور مجوز تحویل مدارک تحصیلی

7.        صدور گواهی موقت جهت متقاضیان دانش آموخته