جمعه 2 مهر 1400  

معرفی مدیر آموزش

سعید جلوای.

نام و نام خانوادگی: سعید جلوای
سال تولد: 1369
محل تولد: کاشان
مرتبه: مربی
رشته: فناوری اطلاعات سلامت
وضعیت استخدام: پیمانی
محل خدمت: معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی آبادان
پست سازمانی: مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
پست الکترونیکی: s.jelvay@yahoo.com
مقطع و رشته تحصیلی دانشگاه محل فارغ التحصیلی سال شروع و پایان تحصیل
کاردانی مدارک پزشکی علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 1387-1389
کارشناسی مدارک پزشکی علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 1389-1391
کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1391-1393
سوابق کاری و اجرایی محل خدمت سال شروع و پایان
مدارک پزشکی بیمارستان شهید بهشتی آبادان 1395-1397
سوپروایزر HIS و مسئول سپاس علوم پزشکی آبادان ساختمان مرکزی علوم پزشکی آبادان 1397-1398
مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری علوم پزشکی آبادان 1398-1399
مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری علوم پزشکی آبادان 1399 تا کنون
سوابق آموزشی
داده پردازی اطلاعات سلامت
کیفیت داده های سلامت
فناوری اطلاعات سلامت
طراحی وبسایت
آشنایی با رایانه (ICDL)
آموزش سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS)
طبقه بندی بیماری ها و اقدامات درمانی


 
سوابق پژوهشی
بررسی موانع پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت با استفاده از روش سلسله مراتبی فازی
بررسی و تعیین شاخص های انتخاب تامین کننده در برونسپاری فناوری اطلاعات سلامت با استفاده از روش سلسله مراتبی فازی
طراحی و پیاده سازی پرونده سلامت شخصی (PHR) مبتنی بر وب برای بیماران حاد تنفسی
طراحی سیستم تصمیم یار بالینی در تشخیص بیماران مبتلا به COVID-19
بررسی میزان آگاهی عمومی افراد جامعه در خصوص بیماری COVID-19
طراحی و پیاده سازی اپلیکیشن آموزشی مبتنی بر موبایل برای دانشجویان فناوری اطلاعات سلامت
مطالعه تطبیقی مجموعه حداقل داده پرونده بیماران مبتلا به COVID-19 بر اساس داده های WHO و CDC و ارائه الگو برای سیستم های اطلاعات بیمارستانی ایران
ارائه مدل کاربردی جهت پیش بینی تشخیص احتمال ابتلا در بیماران مشکوک به کووید 19 با استفاده از تکنیک داده کاوی
طراحی داشبورد مدیریتی پایش وضعیت کنترل و شیوع و بروز بیماری کووید 19 در دانشگاه علوم پزشکی آبادان
بررسی موانع پیاده سازی پرونده الکترونیکی سلامت در ایران با روش سلسله مراتبی فازی