کارگاه آموزش

.

دوره بازآموزی مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی
به اطلاع می رساند دوره بازآموزی مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی صرفا جهت کارکنان شاغل در امور اداری به شرح جدول ذیل برگزار می گردد. مزید اطلاع  حضور در دوره برای کارکنان یاد شده الزامی می باشد.
ردیف سرفصل زمان برگزاری محل برگزاری
روز تاریخ ساعت
1 ـ ورود به خدمت و استخدام
ـ آموزش و توانمند سازی
ـ ماموریت آموزشی
پنجشنبه 98/09/21 17ـ8 سالن آمفی تائتر دانشکده
2 ـ ارزیابی عملکرد
ـ حقوق و مزایا
جمعه 98/09/22 17ـ8
3 ـ هیات علمی
ـ طبقه بندی مشاغل
پنجشنبه 98/10/05 8ـ17
4 ـ خروج از خدمت
ـ گزارشگیری سیستم پرسنلی
جمعه 98/10/06 8ـ17

تعداد بازديد اين صفحه: 171773
تعداد بازديد کنندگان سايت: 32278534 تعداد بازديد زيرپورتال: 350683 اين زيرپورتال امروز: 251 سایت در امروز: 12235 اين صفحه امروز: 35