اخبار

.

شروع تحویل مدارک آزمون استخدام پیمانی مورخ 98/08/30 از تاریخ 98/11/24 در محل ستاد دانشکده در رشته شغلی های پرستار،ماما و سایر رشته ها آغز گردید

www.abadanums.ac.ir

تعداد بازديد اين صفحه: 171546
تعداد بازديد کنندگان سايت: 32149492 تعداد بازديد زيرپورتال: 349653 اين زيرپورتال امروز: 158 سایت در امروز: 15318 اين صفحه امروز: 20