شرح وظایف اداره ارزیابی عملکرد کارکنان

1.        دریافت آخرین دستورالعملهای ارزشیابی و ارزیابی عملکرد از واحد متولی در وزارت متبوع واطلاع‌رسانی به مسئولین مربوطه واحدهای دانشکده

2.        مطالعه و تجزیه و تحلیل بخشنامه ها و دستورالعملهای اجرائی ارزیابی عملکرد

3.        همکاری و ارائه راهنمائی های لازم در تهیه و تدوین شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران واحدهای تابعه دانشکده

4.        تهیه و تکثیر فرمهای ارزشیابی ، نظارت و اجرای فرایند ارزیابی عملکرد دانشکده و واحدهای تابعه و احصاء فرمهای تکمیل شده

5.        رسیدگی به شکایات واصله در خصوص  اعتراض به نتایج  ارزشیابی پایان سال

تعداد بازديد اين صفحه: 6107
تعداد بازديد کنندگان سايت: 32541402 تعداد بازديد زيرپورتال: 352992 اين زيرپورتال امروز: 330 سایت در امروز: 31455 اين صفحه امروز: 1