ـ متوقف نمودن بخشنامه 4485/209/د مورخ 22/06/99

ـ تعیین تکلیف عدم حضور مبتلایان به کرونا

ـ افزايش كمك هزينه مسكن كارگران مشمول قانون كار از ابتداي تيرماه سال 1399

ـ اعمال مجازات بدليل عدم رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي


ـ اطلاع رساني در خصوص داوطلبين عضويت در هيات مديره شركت سرمايه گذاري سهام عدالت استان خوزستان

ـ مرجع صالح رسيدگي به تخلفات اداري مشمولين قانون كارداراي سمتهاي اداري يا مديريتي

ـ لغو تبدیل وضعیت مشاغل کارگری دارای طرح اجباری به قرارداد کار معین

ـ لغو بخشنامه عدم حضور شاغلین با بیماری زمینه ای،مادران باردار و شیرده

ـ مکاتبات مربوط به دولت و مجلس

ـ نحوه تبدیل وضعیت متخصصین بالینی به هیئت علمی

ـ قرارداد تطبیق نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قراردادی بیمه روستایی

ـ مصوبات ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا

ـ اجرای بند نهم مصوبات جلسه ستاد ملی کرونا

ـ شروع فرآیند ارزیابی عملکزد کارکنان و مدیران در سال 99(مرحله اول)

ـ تداوم خدمت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های رادیولوژی و علوم آزمایشگاهی

ـ نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال99

ـ قراردادتطبیق نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان  قرارداد بیمه روستایی

ـ نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی

ـ دستورالعمل اجرایی  نحوه قرارداد نظام پرداخت حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کارمعین

ـ بخشنامه افزایش ضریب سالیانه مشمولین قانون کار

ـ دستورالعمل افزایش حقوق و مزایای پیام اوران بهداشت

ـ بخشنامه آیین نامه اعطای تابعیت ایران

ـ بخشنامه اجرای مصوبات ستان ملی مبارزه با کرونا

ـ بخشنامه افزایش ضریب سالیانه99 قراردادی

ـ بخشنامه افزایش ضریب سالیانه99 پیام آوران

ـ صرفه جویی در مصرف برق

ـ نحوه اعمال آیین نامه امتیازات پیش بینی شده در آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه

ـ بکارگیری معادل فارسی کلمات

ـ احتساب خدمت وظیفه در جبهه بعنوان خدمت داوطلبانه

ـ بخشنامه بارگزاری امضاء در سامانه فیش حقوقی

ـ بخشنامه ذخیره مرخصی استحقاقی در مواقع ضروری

ـ بهینه سازی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

ـ نحوه اعمال قانون ارتقاء بهره وری

ـ تفسیر جزء 6بند ث ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور

ـ نحوه محاسبه بند (ج(و(ح)ماده 9 قانونرسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

ـ ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور

ـ
جابجایی نیروهای فوریتهای پزشکی

ـ نحوه ی اعزام کارکنان جهت تشرف به حج تمتع


ـ کسری خدمت پیام آوران

ـ اعمال فوق العاده جذب هیات امنا (بدون سقف) و ضریب حق شغل در برقراری حقوق بازنشستگی

ـ وثائق قابل اخذ از پذیرفته شدگان دوره ها و مقاطع تحصیلی مختلف

ـ حذف آیتم تفاوت تطبیق از احکام کارکنان

ـ 
نحوه محاسبه و پرداخت مابه التفاوت پاداش پايان خدمت ايثارگران

ـ ضرورت توسعه کاربست فناوری های نوین ارتباطی و استفاده از روش های جدید در برگزاری جلسات

ـ مرخصی زایمان متخصصین متعهد به خدمت

ـ کسر خدمت مشمولین پیام آور بهداشت

ـ ابطال معافیت مشمولین استخدامی25 درصد ایثارگران از شرکت در آزمون

ـ طبقه شغلی مناطق عملیاتی(کارکنان مامور)


ـ عدم تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان ایثارگر

ـ تمدید طرح رشته های اجباری و اختیاری غیر از رشته های گروه پرستاری

ـ بخشنامه انتقال و ماموریت کارکنان شاغل نیروهای مسلح(نظامی و انتظامی)

ـ افزایش حقوق و مزایای سال 1398 پیام آوران بهداشت

ـ استمرار خدمت و اعاده به خدمت آزادگان

ـ
  تداوم خدمت رشته های رادیولوژی ،علوم آزمایشگاهی و داروساز

ـ ارائه کارت بیمه تکمیلی بازنشستگان

ـ اولویت بکارگیری نیروی بومی


ـ به کارگیری افراد شایسته اهل سنت در پستهای مدیریتی

ـ
قانون اصلاح مبارزه با پولشویی

ـ
تداوم طرح رشته پرستاری

ـ عدم شمول فوق العاده ایثارگری

ـ بسته بهینه سازی اجرای قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

ـ مراکز پزشکی مشمول دریافت حق اشعه

ـ دستورالعمل  پرداخت هزینه سفر و جابجائی

ـ اصلاح بند ج ماده 3 دستورالعمل اجرایی تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی

ـ مراکز پزشکی مشمول دریافت حق اشعه

ـ چک لیست تحویل پرونده پرسنلی

ـ بهره مندی از خدمات پزشکان

ـ انجام ماموریت کارکنان پس از تشخیص ضرورت

ـ ماموریت آموزشی فرزندان جانباز25% و بالاتر

ـ نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی

ـ نحوه پرداخت اضافه کار به کارکنان

ـ اعطای ماموریت آموزشی به ایثارگران

ـ بخشنامه رعایت سطوح مکاتباتی با سازمان ملی استاندارد ایران

ـ بخشنامه رعایت صدور ابلاغ انشایی و احکام کارگزینی

ـ بخشنامه ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان

ـ بخشنامه منوعیت مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان

ـ بخشنامه در خصوص خرید خدمات گروه پرستاری در بیمارستانها و مراکز آموزشی و درمانی

ـ بخشنامه افزایش ضریب سالیانه 97

ـ بخشنامه افزایش ضریب سالیانه 97 کارکنان قراردادی

ـ بخشنامه افزایش ضریب سالیانه 97 اعضای هیات علمی

ـ اجرای صحیح و دقیق قوانین و مقررات

ـ تخصیص نیروی طرحی در تمامی رشته های اجباری از طریق سامانه درخواست نیرو

ـ تعیین نیروی جایگزین آموزش دیده جهت کارکنان در حال مرخصی

ـ افزایش ضریب سالیانه 1397

ـ تعیین مهلت ارسال پاسخ به دیوان و اجرای مفاد ابلاغ رای قطعی

ـ تعیین تکلیف جبهه کارکنان دولت

ـشرایط انتخاب مدیران پرستاری صف تا ستاد

ـ نحوه تبدیل وضعیت نیروهای مشمول ماده (21) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

ـ قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان

ـ گواهینامه کمک پرستاری یکساله

ـ تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان جانباز و فرزند شهید

ـ محدودیت نقل و انتقال کارکنان رسمی آزمایشی

ـ رعایت 30درصد سهمیه ایثارگران(مطابق با ضوابط و قوانین مربوط )در جذب و بکارگیری نیرو

ـ عدم امکان گذراندن دوره های آموشی کارمندان در حال استفاده از مرخصی زایمان و یا استعلاجی بیماری

ـ
عدم امحای پرونده های بالینی مربوط به مجروحین جنگ تحمیلی

ـ 
نحوه صدور حکم مامورت جهت اعزام کارشناسان بهداشت محیط و مبارزه با بیماریها

ـ
ثبت نام متقاضیان تداوم خدمت طرح پزشکان و پیراپزشکان

ـ 
خودداری از انتخاب مدیران به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت ها و واحدهای خارج از کشور و ...

ـ
کاهش 20درصدی تعهدات دستیاری

ـ
محاسبه مبلغ سایر سال 96 کارکنان قرارداد کار معین معادل سال 95

ـ
احتساب سنوات کارکنان شاغل در مناطق جنگی بعنوان رزمندگی

ـ
صدور ابلاغ انشایی براساس تشکیلات مصوب

ـ
لغو دوره آموزشی زیر یکسال با عناوین کمک بهیاری و ...

ـ
برقراری فوق العاده سختی شرایط محیط کار کارکنان پزشک خانواده(بیمه روستای)

ـ
استفاده از یک مقطع بالاتر تحصیلی جهت رزمندگان 
        
ـ
رسیدگی به تخلفات اداری افراد بازنشسته

ـ
مرجع رسیدگی به تخلفات اداری اعضاء هیات علمی 

فايلها
دادرسي.tif 207.555 KB
دادرسي.tif 207.555 KB
افزايش ضريب.pdf 300.227 KB
جانشين.tif 193.625 KB
طرحي.tif 185.131 KB
قوانين.docx 255.416 KB
تعداد بازديد اين صفحه: 4379
تعداد بازديد کنندگان سايت: 32541824 تعداد بازديد زيرپورتال: 352998 اين زيرپورتال امروز: 332 سایت در امروز: 31877 اين صفحه امروز: 4