شرح وظایف بایگان امور اداری

1.کنترل و بایگانی نامه های وارده به بایگانی جهت قرار دادن در پرونده ها اداری و پرسنلی

2.نظارت بر تحویل و دریافت پرونده ها از قسمتهای مختلف

3.ثبت نامه های وارده در سیستم اتوماسیون اداری و ارجاع به واحدها

4.ثبت نامه ها و پرونده ها در دفاتر بایگانی

5.تحویل گرفتن پرونده و نامه ها از دبیرخانه و بررسی شماره صادره

6.ویرایش پرونده های وارده به بایگانی

7.جستجوی پرونده ها در سیستم رایانه ای و دفاتر بایگانی

8.برگ شماری و شماره گذاری پرونده های وارده به بایگانی

9.جابجایی پرونده های وارده در بایگانی و طبقه بندی آنان براساس کد گذاری

10.بایگانی نمودن کلیه برگه های وارد در بایگانی و جابجا نمودن آنان در پرونده های مربوط

11.تعویض زونکن های فرسوده و پشت نویسی پرونده ها و زونکن ها

12.تشکیل پرونده های طرحی،راکد پرسنلی و اداری و خروجی(بازنشسته و ... )

تعداد بازديد اين صفحه: 3732
تعداد بازديد کنندگان سايت: 32541361 تعداد بازديد زيرپورتال: 352990 اين زيرپورتال امروز: 329 سایت در امروز: 31414 اين صفحه امروز: 4