اطلاعیه ها

.

تأمين نيروي انساني بصورت انجام مصاحبه تخصصی

دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آبادان جهت تأمين نيروي انساني مورد نياز خود براساس مجوز شماره 9893/209/د مورخ 14/12/1396 معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و قوانين و مقررات جاري ، تعداد 23 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاري آزمون کتبی عمومی و انجام مصاحبه تخصصی و با احرازصلاحیت هاي عمومي و براساس قانون تسري گزینش معلمان و کارمندان آموزش و پرورش به کارمندان سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت هاي دولتي مصوب 9/2/1375 مجلس شوراي اسلامي و اصالبعنوان نیروی قراردادکارمعین براي خدمت در واحد تابعه دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آبادان دعوت به همكاري مي نماید

تعداد بازديد اين صفحه: 169523
تعداد بازديد کنندگان سايت: 30971138 تعداد بازديد زيرپورتال: 341167 اين زيرپورتال امروز: 181 سایت در امروز: 17526 اين صفحه امروز: 20