اخبار

.

برگزاری جلسه آموزش سامانه قاصدک در دفتر مدیر محترم امور مالی با حضور روسای امورمالی واحدهای تابعه وکارشناسان درآمد بیمارستانها و ستاد و نماینده معاونت درمان  برگزار گردید.در جلسه مذکور کلیه موارد مطرح شده در دستورالعمل مبتنی بر عملکرد و آیتم های سامانه قاصدک و کسورات بیمارستانها و نحوی کسر کسورات از کارانه کارکنان و پزشکان و سایر موارد مربوطه مطرح گردید.

بیشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 400840
تعداد بازديد کنندگان سايت: 62395155 تعداد بازديد زيرپورتال: 555110 اين زيرپورتال امروز: 802 سایت در امروز: 143050 اين صفحه امروز: 724