چهارشنبه 14 تیر 1396 برگزاری جلسه نصب و زاه اندازی برنامه نرم افزاری رهیابی اسناد مالی

به گزارش مدیریت امور مالی دانشکده ، جلسه هماهنگی جهت نصب و راه اندازی برنامه رهیابی اسناد مالی با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی لرستان روز چهارشنبه 14/4/96 با همکاری واحدهای مالی ، خدمات امور پشتیبانی و رفاهی و انفورماتیک در دفتر مدیر مالی با حضور و همفکری مدیران محترم امور مالی آقای کارستانی ، خدمات پشتیبانی و رفاهی آقای نیک اختر ، آمار و فناوری اطلاعات آقای داودی نژاد و همچنین روسا و مهندسین محترم سه واحد مذکور برگزار گردید . در این جلسه مقرر گردید برنامه فوق پس از تکمیل تجهیزات و اصلاح گزارشات مورد درخواست لغایت ده روز آینده مورد بهره وردی قرار گیرد .

تعداد بازديد اين صفحه: 161567
تعداد بازديد کنندگان سايت: 32377583 تعداد بازديد زيرپورتال: 284377 اين زيرپورتال امروز: 401 سایت در امروز: 25421 اين صفحه امروز: 212