1394/3/10 یکشنبهشرح وظایف اداره بازنشستگی

1-ورود احکام و برقراری حقوق و عائله مندی و کسورات و موظفین .
2-بررسی احکام و صدور سند حسابداری هزینه های فوت ، ازدواج ، پاداش پایان خدمت بازنشستگان و نقل و انتقال .
3-تنظیم موازنه و منظور نمودن اسامی بازنشستگان و موظفین در تغییرات حقوق ماهانه (فرم 1/1 سازمان بازنشستگی )
4-تنظیم لیست حقوق بازنشستگان و موظفین و صدور فیش حقوقی
 5-صدور سند حسابداری حقوق بازنشستگان و موظفین .
6-تنظیم لیست کسورات حقوق ماهیانه بازنشستگان و موظفین .
7-بررسی و کنترل سن فرزندان بازنشستگان و موظفین که حق عائله مندی دریافت می نمایند.
8-مراجعه به سازمان بازنشستگی  تسویه حساب پایان سال .
9-تنظیم لیست عیدی پایان سال بازنشستگان و موظفین و سایر پرداختهای موردی بازنشستگان
10-درخواست استرداد کسور مازاد بر سی سال از سازمان بازنشستگی و تهیه فرم های مربوطه .
11-سایر موارد ارجاعی توسط مدیریت


1394/2/27 یکشنبه شعبان

      

      

      

      
    
      
 
      
  
      

      

      

      
 
تعداد بازديد اين صفحه: 8512
تعداد بازديد کنندگان سايت: 66484124 تعداد بازديد زيرپورتال: 589223 اين زيرپورتال امروز: 441 سایت در امروز: 47604 اين صفحه امروز: 2