منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
اسلایدر
اطلاعیه ها
بازديدها
بنر
پرسش و پاسخ
جستجو
رویداد ها
کارگاه آموزش
متون عمومي
متون عمومي
منو
منو
منوی فوتر
ورود
اطلاعیه ها

.

سلام علیکم
     احتراماً ضمن تبریک پیشاپیش سال جدید و آرزوی برکت وعنایت الهی به اطلاع می رساند به استناد ماده 43 دستورالعمل تاسیس مدیریت نظارت بر مراکز مجاز دولتی، غیر دولتی وسازمانهای مردم نهاد کاهش آسیب، فعالیت مراکزدرمان سوء مصرف مواد در تمام روزهای هفته اعم از تعطیل و غیر تعطیل به استثناء روز جمعه مانند سایر روزهای سال 4 ساعت در روز و مطابق با شیفت فعالیت مرکز الزامی است. لذا با توجه به لزوم فعال بودن مراکز درمان سوء مصرف مواد در ایام تعطیل عید نوروز، کاهش ساعت فعالیت مراکز دوشیفت به دوساعت در روز و مراکز یک شیفت به حداقل یک ساعت در روز با توجه به صلاحدید و نیاز مسئول فنی امکان پذیرخواهد بود. لذا مقتضی است مراکز تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی آبادان  حداکثر تا تاریخ 10/12/96 ساعت کار مرکز را از تاریخ 28/12/ 96 الی 14/1/97(به استثناء جمعه ها) به صورت کتبی و از طریق دبیرخانه دانشکده و سیستم اتوماسیون به این معاونت ارسال نمایید. حضور پزشک و پرستار در روزهای تعطیل رسمی و حضور پزشک، پرستار و روانشناس در روزهای غیر تعطیل الزامی است. در صورت جایگزینی مسئول فنی طی نامه کتبی تا تاریخ 10/12/96 به اداره درمان سوء مصرف مواد اعلام نمایید.

بیشتر