اخبار
1394/2/23 چهارشنبه
خرید و تملک اراضی اطراف بیمارستان آیت ا... طالقانی
خرید و تملک اراضی اطراف بیمارستان آیت ا... طالقانی پس ازسالها پیگیری با همت مسئولین با هزینه بالغ بر 10 میلیارد تومان خریداری شد.

.

خرید و تملک اراضی اطراف بیمارستان آیت ا... طالقانی پس ازسالها پیگیری با همت مسئولین با هزینه بالغ بر 10 میلیارد تومان خریداری شد. 

پس از سالها پی گیری و به همت مسئولین دانشکده ، اراضی اطراف بیمارستان آیت ا... طالقانی، متراژ 65/19772 متر مربع با هزینه ای بالغ بر

10 میلیارد تومان جهت احداث بیمارستان تخصصی و توسعه بیمارستان آیت ا... طالقانی ، خریداری و به تملک دانشکده علوم پزشکی آبادان

در آمد.

بیشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 31553
تعداد بازديد کنندگان سايت: 22516344 تعداد بازديد زيرپورتال: 69046 اين زيرپورتال امروز: 49 سایت در امروز: 10967 اين صفحه امروز: 11