شنبه 23 آذر 1398  
 
Saturday, December 14, 2019  
 
السبت, ربيع الثاني 17, 1441  
 
اطلاعیه ها و مناقصات
1398/5/28 دوشنبه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای بهینه سازی سیستم تصفیه فاضلاب بیمارستان شهید معرفی زاده شهرستان شادگان

 نظر به اینکه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان در نظر دارد بهینه سازی سیستم تصفیه فاضلاب بیمارستان شهید معرفی زاده شهرستان شادگان را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید، لذا بدینوسیله از کلیه شرکت ها ی واجد شرایط دعوت به عمل می آید وفق برنامه زمانبندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس : آبادان ابتدای خیابان 30 متری ذوالفقاری- دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی آبادان مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی،اداره قراردادها مراجعه نموده و یا از سایت ملی مناقصات کشور به آدرس http:iets.mporg.ir دریافت نمایند.

ردیف   

عنوان مناقصه

شماره مناقصه

تضمین شرکت در مناقصه (به ریال)

زمان گشایش پاکات

1

بهینه سازی سیستم تصفیه فاضلاب بیمارستان شهید معرفی زاده شهرستان شادگان

1017/د/ن/98

382.750.000

دوشنبه

1398/06/11

ساعت:10:00

مهلت دریافت اسناد : از تاریخ  1398/05/26 لغایت 1398/05/30

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد : در صورت دریافت اسناد به صورت حضوری مبلغ 200،000 ریال به شماره حساب    8333059365 بانک ملت واریز و اصل فیش را ارائه نمایید و در صورت دریافت اسناد از سایت ملی مناقصات کشور به آدرس http:iets.mporg.ir نیاز به واریز وجه نمی باشد.

میزان تضمین شرکت در مناقصه : تضمین شرکت در مناقصه دارای اعتبار حداقل سه ماهه به نام دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی آبادان و یا مبلغ مذکور را به حساب شماره 4185197938 بانک ملت شعبه احمد آباد شمالی به حساب دانشکده علوم پزشکی آبادان واریز و فیش تهیه و اصل آن در پاکت (الف ) قرارداده شود.

 

تاریخ تحویل پیشنهادات:  پايان ساعت اداري مورخ 98/06/10

محل تحویل پیشنهادات: آبادان - ابتدای ذوالفقاری- خیابان 30 متری- ساختمان مرکزی دانشکده- دفتر مدیریت  حراست دانشکده

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به منوی اخبار در سایت این دانشکده به نشانی hn-abn.ajums.ac.ir وhttp:iets.mporg.ir مراجعه گردد و یا با تلفن 7-06153384004 مرکز تلفن و 06153384795 اداره قراردادها  تماس حاصل فرمایید ./

  مدیریت امور پشتیبانی  و رفاهی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی آبادان

بیشتر
نسخه قابل چاپ