چهارشنبه 2 بهمن 1398  
 
Wednesday, January 22, 2020  
 
الأربعاء, جمادى الأولى 27, 1441  
 
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی از خدمات امور پشتیبانی بیمارستان حضرت زینب(س)اروندکناروواگذاری حجمی از امور خدمات تنظیفات و تاسیسات ستاد دانشکده و........
آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای حجمی از خدمات امور پشتیبانی بیمارستان شهید بهشتی آبادان
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی از خدمات امور پشتیبانی بیمارستان شهید بهشتی آبادان
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و توزیع غذا بیمارستان آیت اله طالقانی وخرید غذا ستاد دانشکده علوم پزشکی آبادان
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید،حمل،نصب و راه اندازی کولرهای مراکز بهداشت و خرید، حمل و تحویل 66 دستگاه سیستم رایانه
قابل توجه دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 99-98
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه خرید خدمات امور پشتیبانی و درمانی دانشکده و واحدهای تابعه وتجدید مناقصه واگذاری حجمی از امور حفاظتی و امنیتی
بیشتر
میزخدمت.
دانشجویان
خدمات IT
بازنشستگان
فایل های آموزشی