شرح وظایف واحد رسیدگی به اسناد:
انجام رسیدگی اسناد ومدارک که تعهد پرداخت ایجاد مینماید و یا منجر به پرداخت میشود ، طبق دستورالعمل مربوطه
- گردآوری منابع لازم به منظور انجام رسیدگی
- اتخاذ ترتیبات لازم به منظور تهیه صورت مغایرت بانکی و پیگیری بمنظور رفع مغایرت
- تماس با اشخاص طرف حساب با دانشگاه و پاسخگویی و رفع مغایرت احتمالی فیمابین
تعداد بازديد اين صفحه: 1146
تعداد بازديد کنندگان سايت: 19070884 تعداد بازديد زيرپورتال: 117925 اين زيرپورتال امروز: 60 سایت در امروز: 897 اين صفحه امروز: 1