بیانیه ماموریت (Mission)

رسالت بیمارستان ولی عصر (عج) خرمشهربه عنوان تنها مرکز آموزشی- درمانی شهرستان ،ایجاد فضایی مناسب برای ارائه بهترین خدمات آموزشی ،  درمانی ،تشخیصی و پژوهشی به مراجعین ودانشجویان می باشد.درراستای تحقق این امر سعی می شود که نیازهای بیماران فارغ ازهرنژاد ومسلک به نحو مطلوب برآورده ورضایتمندی ایشان حاصل شود .

چشم انداز(Vision)

 

ما برانیم تا:

تاسال 1400به عنوان یکی از بهترین بیمارستان های سطح استان ازجنبه های آموزشی ، درمانی،تشخیصی و پژوهشی  با ارائه مطلوبترین خدمات به مراجعین شناخته شویم . تردیدی نیست که دراین مسیر دشوار ، دمی ازاستمرار دربهبود کیفیت وتلاش برای این مهم غافل نمی شویم.

 ارزشها(Value)

در این راه به اصول وارزشهای ذیل پایبندیم

رعایت حقوق بیمار

مراقبت ایمن وبا کیفیت

آموزش ، پژوهش ، یادگیری ونوآوری

رعایت قوانین ومقررات

توجه به خواسته های ذینفعان

حفاظت از محیط زیستبرنامه استراتژیک بیمارستان را نیز میتوانید بصورت کامل دانلود کنید.
دوشنبه 29 مهر 1398  


    

    

    

    

     

         


       

تعداد بازديد اين صفحه: 1130
تعداد بازديد کنندگان سايت: 19071281 تعداد بازديد زيرپورتال: 279054 اين زيرپورتال امروز: 198 سایت در امروز: 1294 اين صفحه امروز: 1