دکتر عماد شرفی سرپرست شبکه بهداشت و درمان خرمشهر  شرح وظایف سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرمشهر


- اجرای وظایف قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شهرستان خرمشهر

 
- اعمال سیاست های اجرایی و اداری وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی در شهرستان براساس دستورالعملهای ابلاغ شده
- هماهنگ ساختن واحدهای اجرایی تابعه
- هماهنگی با سایر واحدهای دولتی برای پیشبرد اهداف کلی دولت، شرکت در جلسات و شوراهای هماهنگی شهرستان
- هماهنگی و ارتباط دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و مرکز بهداشت شهرستان
تعداد بازديد اين صفحه: 4654
تعداد بازديد کنندگان سايت: 19071556 تعداد بازديد زيرپورتال: 117938 اين زيرپورتال امروز: 60 سایت در امروز: 1569 اين صفحه امروز: 2