چارت سازمانی / وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
  • معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ودرمان آموزش پزشکی
  • دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی و تجهیزاتی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
        چارت سازمانی / دانشکده علوم پزشکی آبادان
  • معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی آبادان
  • اداره توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی دانشکده علوم پزشکی آبادان
  • واحد عمران و سازه
  • واحد برق و تأسیسات
  • واحد معماری
  • واحد متره و برآورد
  • واحد کنترل پروژه
  • امور مشاوران و پیمانکاران
  
   
    


       

       

       

       

        


تعداد بازديد اين صفحه: 4950
تعداد بازديد کنندگان سايت: 22385833 تعداد بازديد زيرپورتال: 106974 اين زيرپورتال امروز: 60 سایت در امروز: 9163 اين صفحه امروز: 2