مدارک پزشکی

واحد مدارک پزشکی

مسئول واحد : معصومه مطوری
رسالت
 اصلی این واحد اداره و مدیریت اطلاعات مراقبتی بیماران است . بخش مدارک پزشکی شامل واحدهای زیر می باشد :

·   کد گذاری این واحد کد گذاری پرونده های بستری سرپایی و اورژانس می نماید.

·   واحد آمار این واحد کلیه آمار مربوط به بیمارستان اعم از بستری و سرپایی و درمانگاهی را بصورت منظم در مقاطع روزانه ماهیانه و سالیانه جمع آوری ودسته بندی می نماید .

·        بایگانی دراین واحد امور مربوط به بایگانی از جمله مرتب کردن پرونده ها بایگانی پرونده های بستری بایگانی پرونده های سرپایی بایگانی پرونده های اورژانس راکد بودن پرونده ها و نیز کلیه امور مربوط به امحاء پرونده ها انجام می شود .

واحد پذیرش دراین واحد اقدام به پذیرش کلیه بیماران بستری سرپایی و اورژانس نموده و برای آنان تشکیل پرونده صورت می گیرد . این واحد به صورت سه شیفت در کلیه ایام سال فعال می باشد .

چهارشنبه 22 آبان 1398  


    

    

    

    

     

         


       

تعداد بازديد اين صفحه: 873
تعداد بازديد کنندگان سايت: 19823143 تعداد بازديد زيرپورتال: 300255 اين زيرپورتال امروز: 664 سایت در امروز: 20112 اين صفحه امروز: 2