دستورالعمل پروانه صلاحیت حرفه ای
فايلها
آيين نامه-اهميت اعطاي صلاحيت حرفه اي-دکتر کشاورز - 08-02-95.pdf 637.245 KB
آیین نامه مراکز مشاوره و مراقبت در منزل
فايلها
آيين نامه مراکز مشاوره و مراقبت پرستاري در منزل.tif 2.8 MB
شيوه نامه -دستورالعمل شماره2.tif 86.294 KB
دستورالعملهای حرفه ای و بالینی

فايلها
گايد لاين شناسايي صحيح بيماران در بخش بستري و سرپايي ، انتقال خون ،.pdf 228.703 KB
استانداردهاي حرفه اي و مراقبتي پرستاري.pdf 463.552 KB
دستورالعمل پوشش بيماران و کارکنان.pdf 51.234 KB
آيين+نامه+اخلاق+پرستاري.rar 244.193 KB
دستورالعمل رعايت بهداشت دست در مراکز بهداشتي درماني.pdf 217.101 KB
فايلها
آيين نامه کار دانشجويي.rar 716.471 KB
خريد خدمت پرستاري.rar 76.695 KB
دستورالعملهاي قانون ارتقاء بهره وري.rar 2.11 MB
قانون نقل و انتقال بيمه بازنشستگي.pdf 59.704 KB
قانون سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران - فصل اول - کليات.pdf 95.318 KB
قانون تشکيل نظام پرستاري.doc 81.408 KB
1-دستورالعمل استفاده از نرم افزار برنامه ماهيانه.pdf 147.635 KB
پرداخت مبتني بر عملکرد1.rar 5 MB
قانون_مديريت_خدمات_کشوري___192453.pdf 586.232 KB
تغييرات حقوق و مزايا در آيين نامه اداري و استخدامي جديد کارکنان غير هيات علمي دانشگاه ها.pptx 514.508 KB
ايين نامه هاي اداري و استخدامي غير هيات علمي.pdf 174.112 KB
       

       

       

       

       

        

       

        

        

        
تعداد بازديد اين صفحه: 3990
تعداد بازديد کنندگان سايت: 22454767 تعداد بازديد زيرپورتال: 158959 اين زيرپورتال امروز: 55 سایت در امروز: 7243 اين صفحه امروز: 1