واحد تغذیه

واحد تغذیه

مسئول واحد تغذیه : امید یعقوب نژادیان

· ثبت آمار روزانه بیماران هر بخش و تعیین نوع رژیم غذایی برای هرفرد

· بررسی نیاز بیماران و نظارت بر دریافت مواد غذایی توسط هر بیمار براساس نیاز

· تدوین رژیم غذایی روزانه بیماران تهیه آمار ماهیانه و ارسال آمار مصرف غذایی بیماران وپرسنل به تفکیک بخش ها

· تدوین رژیم غذایی روزانه بیماران

·ارزیابی رضایت بیماران از کیفیت غذا
مشاوره تغذیه با توجه به درخواست پزشک معالج برای بیماران بستری در بخش ها

دوشنبه 29 مهر 1398  


    

    

    

    

     

         


       

تعداد بازديد اين صفحه: 1179
تعداد بازديد کنندگان سايت: 19072276 تعداد بازديد زيرپورتال: 279089 اين زيرپورتال امروز: 171 سایت در امروز: 2289 اين صفحه امروز: 1