آشنایی با بیمارستان

تاریخچه بیمارستان

بیمارستان ولیعصر(عج) خرمشهر تنها بیمارستان درمانی وابسته به شبکه بهداشت ودرمان خرمشهر که تعداد 240 تخت مصوب و 162 تخت فعال داشته که با مساحت97020 مترمربع وزیربنا 22600 مترمربع  در تاریخ 81/11/1به بهره برداری رسید.

که در سال 96 و 97 با افتتاح پروژه های درمانگاه تخصصی ، LDR (بلوک زایمان فیزیولوژیک) ، بخش شیمی درمانی و اورژانس جدید ، با زیربنا 26080 متر مربع و 169 تخت فعال  رسیده است.

این بیمارستان مرکز درمانی و آموزشی می باشد و در حال حاضر تحت نظارت دانشکده علوم پزشکی آبادان واز جمله بیمارستان هایی است که در آن خدمات تخصصی و فوق تخصصی صورت می پذیرد. این بیمارستان در راستای رسیدن به بالاترین سطح کیفیت جهت گیری نموده و به این منظور فعالیت های عدیده ای از قبیل تضمین بهبود کیفیت ،  استقرار نظام  اعتبار بخشی و مدیریت خطر را انجام می دهد.
 

*چشم انداز(Vision)

*ما برانیم تا:

*تاسال 1400 به عنوان یکی از بهترین بیمارستان های سطح استان ازجنبه های آموزشی ، درمانی، تشخیصی و پژوهشی  با ارائه مطلوبترین خدمات  به مراجعین  شناخته شویم . تردیدی نیست که دراین مسیر دشوار ، دمی ازاستمرار دربهبود کیفیت وتلاش برای این مهم غافل نمی شویم.
 

*رسالت (Mission)

*رسالت بیمارستان ولی عصر (عج) خرمشهر به عنوان تنها مرکز آموزشی- درمانی شهرستان ،ایجاد فضایی مناسب برای ارائه بهترین خدمات آموزشی ، درمانی،تشخیصی و پژوهشی به مراجعین ودانشجویان می باشد.درراستای تحقق این امر سعی می شود که نیازهای بیماران فارغ ازهرنژاد، قوم ومسلک به نحو مطلوب برآورده ورضایتمندی ایشان حاصل شود .

*اهداف

*-- برنامه ریزی درزمینه ارتقاء و بهبود مستمرفعالیتهای ارائه خدمات به بیمار بااجرای برنامه های اعتباربخشی و ارتقاء خدمات اورژانس

*-- تعیین برآوردسطوح مختلف نیروی انسانی موردنیاز بخش های پرستاری و مامایی

*-- ایجادهماهنگی دربرنامه های ارتقاءکیفی و بهبود مستمرفعالیت های پرستاری و مامایی

*-- ارتقاء سطح رضایتمندی بیماران ازخدمات پرستاری و مامایی

*-- ارتقاء رضایتمندی کارکنان ازطریق ایجاد ارتباط موثر و عملکرد مطلوب آنها

*-- پیاده سازی سیستم پرداخت مبتنی برعملکرد در واحد پرستاری و مامایی

*-- بکارگیری نیروی انسانی براساس توانمندیهای افراد در شیفت ها و بخش های مختلف

*-- تعیین و پیشنهادبودجه موردنیاز و اولویت بندی اجرای برنامه های پرستاری

*-- بازدید مستمر ازواحدها در شیفت های مختلف

*-- ارزیابی نیازهای آموزشی کلیه کادرپرستاری جهت دستیابی به اهداف برنامه استراتژیک

*-- ارتقاء سلامت مادران و نوزادان در بخش های مختلف

*-- تهیه و ارائه جزوات و پمفلت های آموزشی موردنیاز بخش ها به آنها

*-- نظارت و کنترل مراقبتهای پرستاری و مامایی براساس استانداردهای تعیین شده بااستفاده از ابزارهای مناسب،چک لیست ها(تاکید بررعایت اصل استاندارد تحویل بالینی،نحوه دارو دادن و .....)

تمامی ساختمان های بیمارستان ولی عصر(عج) خرمشهر بجز درمانگاه تخصصی در یک طبقه قرار دارد : که شامل

اورژانس حاد و تحت حاد

بخش داخلی مردان و زنان

بخش جراحی مردان

بخش مراقبت های قلبی CCU

بخش مراقبت های ویژه ICU

اتاق عمل و استریلیزاسیون

بخش جراحی زنان

بلوک زایمان فیزیولوژیک

بخش اطفال و نوزادان

دیالیز و تالاسمی

بخش شیمی درمانی

درمانگاه تخصصی

آزمایشگاه

رادیولوژی ، سونوگرافی ، سی تی اسکن


 

¨واحدهای پشتیبانی :

¨واحد درامد وبیمه گری: شامل حسابرسی وترخیص ،صندوق

¨واحد مدارک پزشکی

¨واحد تاسیسات

¨واحد تغذیه

¨واحد فناوری واطلاعات

¨واحد مددکاری

¨واحد بهداشت محیط ، پسماند، لاندری

¨واحد تجهیزات

¨واحد امور اداری

¨واحد کنترل عفونت

¨واحد بهبود کیفیت

¨دفترپرستاری

¨واحد بهداشت حرفه ای

¨واحد رسیدگی به شکایات

¨واحد نگهبانی


¨
پاراکلینکهای موجود:

آزمایشگاه، رادیولوژی ، سونوگرافی، تست ورزش ،اکوکاردیوگرافی، الکترومیوگرافی ( نوارعصب عضله )،الکتروانسفالوگرافی ( نوارمغز) ، سی تی اسکن ، سنجش تراکم استخوان ، اسپیرومتری


¨
درمانگاه وکلینیک ویژه :

ENT ،داخلی، اورولوژی ، اطفال ،عفونی ، زنان،مامایی،ارتوپدی، چشم، اعصاب و روان، جراحی، تغذیه ،قلب،داخلی مغز و اعصاب ،جراحی مغز و اعصاب

 
 
سه‌شنبه 6 اسفند 1398  


    

    

    

    

     

         

     

تعداد بازديد اين صفحه: 5892
تعداد بازديد کنندگان سايت: 22454771 تعداد بازديد زيرپورتال: 365198 اين زيرپورتال امروز: 312 سایت در امروز: 7247 اين صفحه امروز: 1