امور اداری بیمارستان

1.       پیگیری گواهی کار ماهیانه پزشکان وپرسنل

2.       انجام ارزیابی عملکرد سالیانه پرسنل

3.       تهیه آمار پرسنل و گزارشات لازم جهت ارائه به مقام مافوق

4.       انجام سایر امور مرتبط بنا به دستور مقام مافوق

5.       وقت شناسی و نظم وانضباط کاری و رعایت شئونات اخلاقی

6.       نظارت بر کلیه ورود وخروج پرسنل

7.       پیگیری تامین نیروی انسانی مورد نیازواحدها

8.       نظارت بر ثبت کلیه مرخصی های پرسنل

9.       نظارت بر کلیه مکاتبات پرسنلی

شرح وظایف متصدی امور دفتری :

1.       پاسخگویی به درخواستهای ارباب رجوع

2.       ثبت مشخصات موضوع ، شماره نامه های صادره و وارده

3.       تفکیک و توزیع نامه ها وگزارشات و سایر انجام امور محوله در حوزه وظایف سازمانی

4.       تایپ کلیه مکاتبات (اداری ، بخشنامه هاو ...)

5.       ارسال نامه ها از طریق اتوماسیون به واحدها

6.       پیوست کردن پرونده ها یا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور

 

1.       ثبث مشخصات و شماره پرونده پرسنلی بر روی پوشه ها

2.       مرتب نمودن پرونده ها بر اساس استاندارد موجود

3.       مراقبت از افشای محتوای نامه ها ، اسناد و مدارک اداری، خودداری از تحویل پرونده ها، اسناد ، مدارک و مکاتبات اداری

 
دوشنبه 29 مهر 1398  


    

    

    

    

     

         


       

تعداد بازديد اين صفحه: 1008
تعداد بازديد کنندگان سايت: 19071848 تعداد بازديد زيرپورتال: 279073 اين زيرپورتال امروز: 160 سایت در امروز: 1861 اين صفحه امروز: 1