اخبار و رویدادهای مهم

.

تقدیر سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی خوزستان از دانشکده علوم پزشکی آبادان

1399/11/4 شنبه

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی خوزستان از رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان به خاطر کسب رتبه در مسیر توانمندسازی نیروی انسانی از طریق آموزش تقدیر کرد.

در متن تقدیر امید حاجتی خطاب به دکتر شکراله سلمان‌زاده آمده است:«با عنایت به اینکه موثرترین و مهمترین منابع در اختیار سازمان، نیروی انسانی توانا می‌باشد و توانمند نمودن سرمایه سازمانی از طریق آموزش و بهسازی آن صورت میپذیرد لذا مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری این سازمان در راستای ماموریت‌های محوله و به منظور ارتقاء سطح آموزش دستگاه‌ها در سال ۱۳۹۸ نسبت به بررسی کلیه فرایندها در امر آموزش دستگاههای اجرایی استان اقدام نموده که با توجه و ارزیابی به عمل آمده در بین  دستگاه‌های اجرایی استان در بخش دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی درمانی، آن دستگاه ۹۴ امتیاز از مجموع ۱۰۰ امتیاز را کسب نموده و موفق به احراز رتبه خوب گردیده است.
بدینوسیله از زحمات ارزنده جنابعالی و مجموعه همکاران در تحقق اهداف آموزشی و پیاده‌سازی کارکنان تقدیر و تشکر به عمل می‌آید.
 امید است به حول و قوه الهی و با بکارگیری راهکارهای اصلاحی زمینه ارتقاء هر چه بیشتر آموزش و توسعه منابع انسانی فراهم گردد.
 
آرشیو
كلمات كليدي :امید حاجتیدانشکده علوم پزشکی آباداندر سال ۱۳۹۸خوزستان
نسخه قابل چاپ
بیشتر