چهارشنبه 2 مهر 1399   16:27:19
.

اهداف سازمانی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان تامین، حفظ و ارتقای سلامت آحاد جامعه می باشد

1399/1/1 جمعه
آرشیو
نسخه قابل چاپ