شنبه 28 فروردین 1400   03:52:42
پرسشهاي متداول
دوشنبه 27 مرداد 1399 آیا هوای گرم باعث کاهش شیوع ویروس کرونا می شود؟

برخی از ویروس ها فصلی هستند ، اما هنوز مشخص نیست که ویروس جدید از همین الگوی پیروی می کند و در این زمان ، مشخص نیست که با گرم تر شدن هوا ، انتشار COVID-19 کاهش می یابد یا خیر.

بيشتر