شنبه 28 فروردین 1400   03:00:39
پرسشهاي متداول
دوشنبه 27 مرداد 1399 نمونه گيرى آزمايشگاهى چگونه است ؟ برای آزمایش از گلو یا بینی فرد مشکوک به ابتلا نمونه برداشته شده و به آزمایشگاه فرستاده می‌شود. گاهی هم نمونه خلط یا ترشحات فرد مشکوک هم به همراه نمونه خون به آزمایشگاه فرستاده می‌شود. نمونه معمولا از کسانی گرفته می‌شود که تب، تنگی نفس و سرفه دارند
بيشتر