شنبه 28 فروردین 1400   03:24:21
پرسشهاي متداول
دوشنبه 27 مرداد 1399 ویروس کرونا روی سطوح مختلف چقدر باقی می‌ماند؟

جواب مشخصی به این سوال در دست نداریم. مطالعات نشان می‌دهد که این ویروس روی مقوا حدودا یک روز، روی استیل تا دو روز، روی پلاستیک‌ها تا سه روز باقی می‌ماند. اما باید توجه داشت که این نتایج متعلق به شرایط آزمایشگاهی است و باقی ماندن ویروس کرونا روی سطوح، به عوامل مختلفی بستگی دارد. بنابراین نمی‌توان به این اعداد اعتماد کرد و باید همه سطوح را به‌شکل سفت‌وسخت ضدعفونی کنیم.

بيشتر