شنبه 28 فروردین 1400   03:30:28
پرسشهاي متداول
دوشنبه 27 مرداد 1399 آیا ویروس کرونا انواعی دارد با بیماری‌ شدید یا خفیف؟

تا امروز هیچ تفاوتی میان ویروس‌های کرونا دیده نشده است و به‌نظر می‌رسد شدید یا خفیفتر بودن بیماری در افراد به فاکتورهای دیگری نظیر سن، بیماری‌های زمینه‌ای، سیستم ایمنی و میزان مراقبت‌ فرد بستگی داشته باشد.

بيشتر