شنبه 28 فروردین 1400   04:52:26
پرسشهاي متداول
دوشنبه 27 مرداد 1399 آيا یکبار ابتلا به کرونا به این معناست که دیگر آن را نمی‌گیریم؟

هنوز جواب قطعی در این زمینه در دست نیست که آيا یکبار ابتلا به کرونا برای بدن ما ایجاد ایمنی می‌کند یا خیر. موارد معدودی موجود بوده که تست کرونای افراد پس از بهبود،‌ مثبت شده است. انتظار داریم در تن فرد بیمار، دست‌کم ایمنی کوتاه مدتی نسبت به این ویروس ایجاد شود، اما همچنان به مطالعات بیشتر در این زمینه نیاز است.

بيشتر